Valori și principii în educație

VALORI PROMOVATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 „TAKE IONESCU” TIMIȘOARA

 • Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.

 • Judecata înţeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

 • Profesionalismul – a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest

 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.

 • Toleranța – a accepta multiculturalismul și diversitatea etnică și de idei

 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.

 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.

 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare

 • Echitatea – a promova egalitatea șanselor în mediul educațional.

MISIUNEA ȘCOLII

 • Să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii.

 • Demersul nostru educational, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio – culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue

 • Dezvoltarea unei culturi organizaționale de tip rețea, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de actori sociali din comunitatea locală în vederea centrării educației pe elev, a asigurării unui minimum eficient de competențe, util pentru o societate în schimbare.